Blog

Dopieszczanie

Ponieważ font użyty na stronie nie wszystkim odpowiada tak bardzo jak mi, dodałem niedawno możliwość wyboru stylu. Domyślną Georgię można zamienić na bezszeryfową Verdanę. W tej chwili opcja działa w Firofoksie i Mozilli. W tym pierwszym w prawym dolnym rogu okienka pojawi się ikonka zmiany stylu, natomiast w Mozilli trzeba skorzystać z menu Widok/Użyj arkusza stylów.

Opera nie zapamiętuje zmiany czcionki, a IE jest kompletnie ślepy na takie drobiazgi – jak zwykle. Może wkrótce dodam odpowiednią podstronę przeznaczoną dla nieszczęśliwych użytkowników tych przeglądarek.

Do zmiany stylu strony wykorzystałem skrypt styleswitcher.js opublikowany swego czasu na ALA.

Comments are closed