Dopieszczanie

Archived under Site on July 12th, 2004 with no comments

Ponieważ czcionka użyta na stronie nie wszystkim odpowiada tak bardzo jak mi, dodałem niedawno możliwość wyboru stylu. Domyślną Georgię można zamienić na bezszeryfową Verdanę. W tej chwili opcja działa w Firofoksie i Mozilli. W tym pierwszym w prawym dolnym rogu okienka pojawi się ikonka zmiany stylu, natomiast w Mozilli trzeba skorzystać z menu Widok/Użyj arkusza stylów.

Opera nie zapamiętuje zmiany czcionki, a IE jest kompletnie ślepy na takie drobiazgi – jak zwykle. Może wkrótce dodam odpowiednią podstronę przeznaczoną dla nieszczęśliwych użytkowników tych przeglądarek.

Do zmiany stylu strony wykorzystałem skrypt styleswitcher.js opublikowany swego czasu na ALA.

Comments are closed